PROMOTING FAIR AND SUSTAINABLE FORESTRY THROUGH PROCUREMENT

Sustainable Timber Action – millega on tegu?

Sustainable Timber Action (STA) projekt keskendub Euroopa elanike teadlikkuse tõstmisele keskkonnaalastest probleemidest, mis tekivad vastutustundetu metsamajanduse tõttu arengumaades (peamiselt Ladina-Ameerikas ja Aafrikas). Eesmärgiks on teadvustada, millised on selliste tegevuste tagajärjed kliimamuutustele, bioloogilisele mitmekesisusele ning inimestele, kes oma elutegevuses sõltuvad metsast.

STA tegeleb küsimusega, kuidas kohalikud omavalitsused Euroopas hangivad ja kasutavad puidutoodangut oma piirkonnas.

 


Rakvere Linnavalitsus kutsub seminarile

6. märtsil toimub seminar ettevõtjatele algusega 10:00
VASTUTUSTUNDLIK ETTEVÕTLUS PUIDUSEKTORIS

Kutse
Registreerimisvorm

7. märtsil toimub seminar avalikule sektorile algusega 9:30
VASTUTUSTUNDLIKU PUIDU HANGE

Kutse
Registreerimisvorm

Asukoht: Art Café seminariruum, Rakvere
Registreerida hiljemalt 28.02.2013.
Seminarid on tasuta ning sisaldavad kohvipause ja lõunat.


Lisainfo ja registreerimine:

Kairi Maasik
Kairi.maasik@rakvere.ee
+372 59 119 200
+372 322 5886

www.rakvere.ee


 

Sustainable Timber Action video

STA projekt :

Suunab:

-avaliku sektori hankijaid, arendades välja juhised ausate ja jätkusuutlike hangete läbiviimiseks puidu ja puidutoodangu hankimisel.
-tootjaid ja tarbijaid kasutama ausa kaubanduse põhimõtteid, et nende juhtimis- ja kaubandustegevused oleksid ausad ja jätkusuutlikud.

Mobiliseerib:

Avalikku ja erasektorit toetama ausat ja jätkusuutlikku puidutööstust, korraldades selleks avalikule sektorile ja VKE-dele suunatud  üritusi ja koolitusi.

Kaasab:

Sidusrühmi Euroopas ja peamisi puidutoodanguga tegelevaid riike läbi mestimistegevuste, organiseeritud dialoogide VKE-de ja avaliku sektori vahel ning Euroopa tasandi otsustajatele suunatud propageerimistegevuste.

Projekt kestab 2011. aasta aprillist kuni 2013. aasta septembrini.

STA on kaasfinantseeritud Euroopa Liidu poolt (Programme Non-State Actors and Local Authorities in Development, juhitud EuropeAid poolt) ning on loodud põhinedes kaheksa Euroopa organisatsiooni koostööle. Et saada rohkem infot partnerite kohta, vaata Partners (inglise keeles).

 

Alea FSC Copade Rakvere Miskolc Anci Madera Justa Madrid ICLEI Europe - Local governments for Sustainability

European Union This website has been produced with the assistance of the European Union.
The contents of this publication are the sole responsibility of the Sustainable Timber Action Project Consortium and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.