PROMOTING FAIR AND SUSTAINABLE FORESTRY THROUGH PROCUREMENT

Ce este “Sustainable Timber Action”?

Proiectul “Sustainable Timber Action” are drept scop creşterea gradului de conştientizare a publicului în Europa cu privire la problemele sociale şi de mediu cauzate de defrişări şi de degradarea pădurilor în ţările în curs de dezvoltare (în principal America Latină şi Africa), precum şi cu privire la impactul consumului irațional şi a producţiei de produse forestiere (cum ar fi cheresteaua) asupra schimbărilor climatice, biodiversitatății şi asupra persoanelor al căror trai de zi cu zi depinde de mediul natural și mai ales de păduri. 

STA se va concentra pe modul în care autorităţile publice, în special autorităţile locale din Europa, realizează achizițiile de lemn și produse din lemn în oraşele sau administraţiile lor.

 

Sustainable Timber Action video

Proiectul urmărește să:

Ghideze:

Achizitorii publici, prin dezvoltarea unui set de instrumente privind stabilirea politicilor și metodelor de achiziţii publice a produselor forestiere obținute într-o manieră corectă  şi durabilă. Producătorii şi cumpărătorii cu privire la modul de integrare a comerţului echitabil şi a certificării managementului  pădurilor cu scopul de a îmbunătăţi gestionarea acestora dar și pentru a transforma practicile comerciale în unele corecte şi durabile.

Mobilizeze:

Publicul pentru a sprijini utilizarea produselor  din lemn obținut în mod legal şi durabil printr-o serie de acțiuni de sensibilizare şi de sesiuni de instruire îndreptate spre angajaţii din sectorul public, întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri) din sectorul lemnului şi din universităţi.


Implice:

Părţile interesate din Europa şi din ţările producătoare de lemn, prin acţiuni de colaborare între Nord / Sud, prin dialog organizat între IMM-uri şi autorităţi locale ca și achizitori, precum şi prin acţiuni de propagandă îndreptate spre factorii de decizie europeni.

Proiectul se desfășoară în perioada aprilie 2011 - septembrie 2013

STA este co-finanţat de Programul Uniunii Europene - Dezvoltarea Actorilor Non-Statali şi a Autorităţilor Locale, gestionate de EuropeAid şi este format în baza unui parteneriat între opt organizaţii europene. Pentru mai multe informaţii cu privire la aceste organizaţii, vizitaţi secțiunea Parteneri (în limba engleză).

 

Alea FSC Copade Rakvere Miskolc Anci Madera Justa Madrid ICLEI Europe - Local governments for Sustainability

European Union This website has been produced with the assistance of the European Union.
The contents of this publication are the sole responsibility of the Sustainable Timber Action Project Consortium and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.